ଦୁଃଖି ମଣିଷ – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପୁରୀ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

Read More

ଦୁଃଖି ମଣିଷ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି
ସୁଖ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମରେ
ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ
ସୁଦୟା କର ଗୋସାଇଁ
ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ

ରତନ ବେଦୀରେ ବସିଛ ମଉନେ
ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି
ଶିରି ମନ୍ଦିରର ବାଇଶି ପାହାଚେ
ଯାଆନ୍ତି କି ମୁହିଁ ମରି
ତବ ଦୟା ଥିଲେ ସେହି ବଡ ଦାଣ୍ଡେ
ସଜା ହୋଇବ କୋକେଇ
ଦୁଃଖି ମଣିଷ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି
ସୁଖ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମରେ
ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ
ସୁଦୟା କର ଗୋସାଇଁ
ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ

ସଖା ସହୋଦର କାନ୍ଧେ ବୋହିନେବେ
ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଥିବ ସାକ୍ଷୀ
ସାଗର ବେଳାରେ ଜଳିବ ମୋ ଜୁଈ
କୃପା ହେଉ ଚକାଆଖି
ଏଇ ଭିକ ମତେ ଦିଅ ହେ ସାଆନ୍ତେ
ଦେଖୁନ କାଳ ଡାକଇ
ଦୁଃଖି ମଣିଷ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି
ସୁଖ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମରେ
ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ
ସୁଦୟା କର ଗୋସାଇଁ
ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ