କୁହ ବାରେ ପ୍ରାଣସଖା – ବି.ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବି.ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଦୁନିଆ ଯାକର ସୁଷମା ତୁମଠି
ରହିଅଛି ହୋଇ ଠୁଳ ,
ଗୋପୀ ନୁହଁ ଖାଲି ଯୋଗୀ,ମୁନି,ଋଷି
ଦେଖିକି ହୁଅନ୍ତି ଭୋଳ….
ମୁଁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ;
ଏ ମନ ମୋହନ ଛବି ଦେଖି କେହ୍ନେ
ରହିବି ଧଇର୍ଯ୍ୟ ଧରି ।
କଥା ଅଛି ପରା କେତେ କିଏ ଆହା
ତୁମରି ଭାବରେ ପଡ଼ି ,
ତୁଚ୍ଛ ମଣିଛନ୍ତି ସଂସାର ସୁଖକୁ
କରୁଣା ଟିକିଏ ଲୋଡ଼ି….
ଅଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ;
ଲୀଳାମୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଅଛ
ଦରଶନ ପୁଣି ଦେଇ ।
ମୁଁ ତୁମ ଭାବରେ ମଗନ ହୋଇକି
ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି ନିତି ,
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପରା ଦିନ,ମାସ,ବର୍ଷ
କେତେ ଯେ ଗଲାଣି ବିତି….
ନୋହିଲା ତୁମରି ଦେଖା ;
ଆଉ କେତେ କାଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି
କୁହ ବାରେ ପ୍ରାଣସଖା ।
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ  ।

HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ