କାବ୍ୟକବିତା ପ୍ରେୟସୀ – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା
ଅନୁଗୋଳ, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରିୟା ତୁମେ କାବ୍ୟକବିତା ପ୍ରେୟସୀ
ଛନ୍ଦଭରା ରୂପାୟନ,
କାବ୍ୟଲିପିକାର ରୂପ ରୋଷଣିରେ
କିଣି ନେଇଥାଅ ପ୍ରାଣ
ଚହଲା ମନ
ଛୁଇଁଯାଏ ତନୁତୀର୍ଥ
ଅମୃତ ହସ୍ତର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଲେ
ଆଉ ସବୁ ଲାଗେ ବ୍ୟର୍ଥ l

ତୃଷିତ ତନୁରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ତୃଷ୍ଣା
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିଳାଷ,
ରମ୍ୟ ଅଭିସାରେ କରିଥାଅ ତୃପ୍ତ
ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦେ କରି ବଶ
କୁମୁଦିନୀ ଗୋ
କୁମୁଦର ଚିତ୍ତ ହର
କମନୀୟ କାନ୍ତି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିଛ
ରତିରସେ ପ୍ରାଣ ମୋର l

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରେମ ମଧୁର ଛନ୍ଦରେ
ପ୍ରାଣକୁ ଅଥୟ କରି,
ହାସୋଦ୍ଦୀପ୍ତ ତୃପ୍ତମୁଖ ନେତ୍ରପାତେ
ସୁରଭି ଦେଇଛ ଭରି
ମନମୋହିନୀ
ଅନୁପମ କାନ୍ତି ନେଇ
ପ୍ରୀତି ମଧୁ ଗୀତେ ଲଳିତ ଶୃଙ୍ଗାରେ
ମନ ଦିଅ ଶିହରାଇ l

ରଖିଛ ପ୍ରେମର ପୁଣ୍ଯ ପରିଧିରେ
ସାତ ଜନମର ପାଇଁ,
ଛୁଇଁଯାଅ ହୃଦ ସୀମା ସରହଦ
ସୋହାଗେ ପ୍ରିୟା ଗୋ ତୁହି
ବିଧୁର ପ୍ରାଣେ
ଭାବମୟ ଆବେଗରେ
କିଣିନିଅ ମୋର ତମାମ ଆୟୁଷ
ସମୟର ସନନ୍ଦରେ l

ମୋ’ ମାନସପଟେ ଚାରୁ ଚିତ୍ରାବଳୀ
ଆଗୋ କବିତା କାମିନୀ,
ଜଡ଼କୁ ଅକ୍ଳେଶେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କର
ଦେଇ ଶବ୍ଦ-ସଞ୍ଜୀବନୀ
ଲେଖନୀଧାରେ
ନିତି ଆଙ୍କ କେତେ ଛବି
ଅମୃତର ଅନୁଭୂତିକୁ ପରଶି
ଗାଅ ଭାବର ପୂରବୀ ll

କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା, ଅନୁଗୋଳ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ