କେ ତୁମ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ – ବି. ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବି.ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ମୋହନ ହେ ବାରେ କୁହ-
ବୁଲାଇ ନିଅନା ମୁହଁ,
ଏ ବଇଁଶୀ ଆଉ ମୋଅରି ଭିତରୁ
କେ ତୁମ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ !
ଥରୁଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।(୦)

ଦିବା-ନିଶି ଥାଏ ସାଥିରେ ମୁରଲୀ-
ତାକୁ ବାଇ ଯାଅ ଭୋକ-ଶୋଷ ଭୁଲି,
ସେ ନିନାଦେ ପରା ଲୋକ ଲାଜ ଭୁଲି
ଧାଇଁଯାଏ ଗୋପ-ଝିଅ ।(୧)

ଥରୁଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ;
ଏ ବଇଁଶୀ ଆଉ ମୋଅରି ଭିତରୁ
କେ ତୁମ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ !!

ମୋ ଶ୍ଵାସ, ପ୍ରଶ୍ଵାସ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ-
ସମର୍ପି ଦେଇଛି କେବଳ ତୁମକୁ,
ବାକିଅଛି ଏହା କିବା ବୁଝିବାକୁ
ମଉନ ନ ରହି କୁହ ।(୨)

ଥରୁଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ;
ଏ ବଇଁଶୀ ଆଉ ମୋଅରି ଭିତରୁ
କେ ତୁମ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ !!

ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ ।


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ