ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର – ବି. ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବି.ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଦିନ,ମାସ,ବର୍ଷ କେତେ ଯେ ଗଲାଣି,
ଆଖିପାଣି ମୋର ଆଖିରେ ମଲାଣି;
ତୁମବାଟ ଚାହିଁ କଣ୍ଟା ମୁଁ ହେଲିଣି
ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲିଣି ଘୋର ।(୧)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଆନ୍ତି,
ମୁନିଜନ ଲୋଭା-ଶୋଭାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି;
ମନକଥା ସବୁ ଖୋଲି ମୁଁ କହନ୍ତି
ଭୁଲନ୍ତି ଯାତନା ଘୋର ।(୨)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ