ଋତୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ରୂ: ରୂ ରୁ ରୁପସୀ           ମନର ମାନସୀ
               ରୂପର କଳନା ନାହିଁ l
    ଋତୁ ରାଣୀ ତୁହି         ଶ୍ରାବଣୀ ରୂପରେ
            ଭିଯାଉଚୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ll
    କେବେ ଭିଯାଉ ତୁ      ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ
              ବହି ମଳୟର ବାଆ l
    କେବେ ପୁଣି ତୁହଁ       ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପେ
               ମନରେ ଜଳଉ ନିଆଁ ll

ତୁ: ତୁ ରୁ ତୁଷାର         ନାହିଁ ତୋ ଆକାର
           ହିମାଳୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ l
     ତୋ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ    ପାଇବା ପାଇଁ କି
           ସଭିଏଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ll
      କେବେ ଜଳ ହୋଇ     ବାହୁଚୁ ଜୀବନ
            ନିଃସଙ୍ଗ ବାଟୋଇ ଟିର l
     କେବେ ପୁଣି ତାକୁ       ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇ
              ହୋଇଯାଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *