ସବୁ ପ୍ରେମ : ପ୍ରଶ୍ନ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଅନେକ ସ୍ମୃତି ର ଜହ୍ନରାତି॥
ତମେ ନାଚୁଥାଅ ମୋ ମନର ଡାଳରେ
ଧିରେ  ଗୀତରେ ସଜାଇ ଦିଅ
ହୃଦୟର ଥାକ ସବୁକୁ ॥

ସମୟର ଫଡ଼ ଫଡ ଶଦ୍ଦରେ
ହଜିଯାଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀର ସୁର
ତମେ ଧିର ପବନ ପରି
ଧସେଇ  ଆସ କାଇଁ କି !!!!

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ
କୋଲନରା, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା
ମୋ- ୮୯୧୭୩୨୪୫୨୫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *