କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏକା – ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଜୀବନ ବାଟରେ ଯଦି କେବେ ଥରେ

ତୁମ ସାଥେ ହେବ ଦେଖା
ସେଦିନ ବୁଝିବ ତୁମେ ଗଲା ଦିନୁ
କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଏକା ।

ମିଛ ହସ ହସି ଦୁନିଆ ଆଗରେ
ନିତି କରି ଅଭିନୟ
ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରେନାହିଁ
ଏମିତି ମୁଁ ଅସହାୟ ।

କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ବୋଲି
ମୋ ଭାଗ୍ୟେ ବିରହ ଲେଖା
ସେଦିନ ବୁଝିବ ତୁମେ ଗଲା ଦିନୁ
କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଏକା ।

ବାର ବାର ତୁମେ ମୋ ମନକୁ ଜିଣି
ଗାଇଥିଲ ପ୍ରୀତି ଗୀତ
ଲୁହ ଝରାଇବି କହିଥିଲ ମୋତେ
ଧରିନେବ ମୋର ହାତ ।

ତୁମରି ସୁହାଗ ସିଂଦୂରଟା ଯଦି
କେବେ ପଡ଼ିଯାଏ ଫିକା
ସେଦିନ ବୁଝିବ ତୁମେ ଗଲା ଦିନୁ
କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଏକା ।

Writer’s Details: ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
Content Category:
Submission Date: Jun 06, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *