ଏଇତ ଜୀବନ – ଗାୟକ କଳହଂସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
କିଏ କହେ ଜୀବନଟା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି

କେ କହେ ଜୀବନ କଣ୍ଟକିତ ବନଭୂମି,
ପୁଣି କେ କହେ ଜୀବନ ପଦ୍ମ ପତ୍ରେ ଢଳଢଳ ନୀର…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯହିଁଥାଏ ହସ, ଲୁହ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅମୃତ, ଜହର ||1|
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖର ସାଗର,
ଏଠି କେତେବେଳେ ଖରା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଛାଇ…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯହିଁ ଥାଏ ପ୍ରେମ ପୁଣି ପ୍ରତାରଣା, ଜଳୁଥାଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜୁଇ | |2|
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ବଇଶାଖ ସମ
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ବସନ୍ତରୁ ବଳି ମନୋରମ,
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଶ୍ରାବଣର ଧାରା…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯାହା ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରେମ, ପାଇ ପୁଣି ହଜାଇବା ବେଦନାରେ ଭରା ||3|
କିଏକହେ ଏ ଜୀବନ ଯୁବତୀର ସୁକୋମଳ ଛୁଆଁ
କିଏକହେ ଏ ଜୀବନ ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ଧୁଆଁ,
ଭଗ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳା କେବେ, ଭରା ଯଉବନୀ ଆଖିର କିମିଆଁ…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ସୁଖର ପାଉଁଶ ତଳେ ଦିକିଦିକି ଜଳୁଥିବା ବିରହର ନିଆଁ ||4|
-ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ-

Writer’s Details: ଗାୟକ କଳହଂସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ,
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ, କଲାମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୁହ, ଵ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଂଜାମ
Content Category:
Submission Date: Jun 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *