ଘର ଓ ଢିଙ୍କି – ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଘର ଢିଙ୍କି ଯେବେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇବ

କାହାକୁ କହିବ ଦୁଃଖ
ଗୋଡାଇ ଖାଇବ ଉଦର ଭରିବ
ପେଟରେ ରଖିଣ ଭୋକ।।
ଆପଣା ଲୋକ ସେ ଶତୃ ପୁଣି ହେଲେ
କେଉଁଠି ଆଉ ଶରଣ
ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଯାହାକୁ ମଣଇ
ଘରେ ଲାଗି ଯାଏ ଘୁଣ।। 

Writer’s Details: ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ
Content Category:
Submission Date: Jun 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *