ତ ଏବେ କାହିଁକି – ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସେ କାଲି କଥା ହେଲା
ମନ ଖୋଲି କହିଦେଲା
ଭଲପାଏ ବୋଲି.
ମୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅବାକ
ହୋଇ ରହିଗଲି .
ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ?
ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ସତେ ଯେମିତି
ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ପରି
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଖେଳିଗଲା.
ସେବେ ତ ନଥିଲା,ପରେ ବି ନଥିଲା
ତ ଏବେ କାହିଁକି ?
ମନରେ ମୋ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ଉତ୍ତର ସେ ପଦକରେ ଦେଲା,
ମୁ ଡରୁଥିଲି କହିବାକୁ
ତମେ କାଳେ ରାଗିବ,
ମୁ ଡରୁଥିଲି କହିବାକୁ
ତମେ କଣ ଭାବିବ.
ତଥାପି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ?
ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଶେଷରେ ତମେ,
ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହେଇଚ .
ସତେ ଯେମିତି ତମେ ଓ
ତମ ନୀରବତା ମୋତେ କହୁଛି
ତମେ ଏବେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଚ.
ଅନେକ ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠା ର କିଛି କଥା
ତମେ କହିଲ ଆଉ କିଛି ମୁ,
ବାସ କିଛି କିଛି ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲା .
ତମେ କହିଲ ସେ ସବୁ ମୋର ଦୋଷ
ମୁ କହିଲି ସେ ସବୁ ମୋର ଦୋଷ ,
ଆଗରୁ ତ କେବେ ଦୋଷ ନେଇନ
ତ ଏବେ କାହିଁକି ?
ତଥାପି ମୋ ମନ ରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ
ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁ,

ତ ଏବେ କାହିଁକି ?…… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *