ଚିର ବାଞ୍ଛିତ – ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ସମ୍ପାଦକ - ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଚିର ବାଞ୍ଛିତ ଚିର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ

ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ହେ
ଚଉଦ ଭୁବନ ନାଥ ଏ ଅନାଥେ
ଦୁଇ କରେ ତୋଳି ନିଅ ହେ । (୦)

ଚଞ୍ଚଳ ମୋର ଚେତା ଚଇତନ
ଚଳତାରା ପରି ଘୂରେ ଅନୁକ୍ଷଣ
ଚୁମ୍ବକ ହୋଇ ମୋ ମନ-ଲୁହାକୁ
ତୁମ ପାଶେ ଟାଣିନିଅ ହେ । (୧)

ଚାଳକ ତୁମେ ମୋ ମାନସ-ରଥର
ଚାବୁକେ ପାଞ୍ଚଙ୍କୁ ଶାସନ ତ କର
ଚରମ ବେଳ ମୋ ହେଲା ଉପଗତ
ଚରଣେ ଶରଣ ଦିଅ ହେ । (୨)

ଚାତକ ପରିକା କରୁଣାର ଜଳ
ଚାହିଁ ମୁଁ ବସିଛି କରୁଣା ସାଗର
ଚଳେ ମାତ୍ର ଦେଇ ତୃଷା ମୋ ମେଣ୍ଟାଅ
ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରାଣେ ଦିଅ ହେ । (୩)

Writer’s Details: ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର,
ତାପସ କୁଟୀର, ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୋଳ
Content Category:
Submission Date: Jun 11, 2019


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ