ମନେ ପଡୁଛି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସତରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ,
ସବୁ କିଛି ନିରବ
ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ
ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ
ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ

ସତରେ ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି
ସେଇ ଜନ୍ମ,
ସେଇ ମନ
ସେଇ ଭାବନା
ସେଇ ପ୍ରତାରଣା
ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ।।

ସତରେ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଥିବା
ସେଇ ଜୀବନ
ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ସେଇ ସମୟ
ସେଇ ସମ୍ପର୍କ
ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ।।

ସତରେ ମୁଁ କି ଆଉ ଫେରିବି
ସେଇ ପ୍ରେମରେ
ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରେ
ସେଇ କଥାରେ
ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ।।

ସତରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିବ
ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାମୀ
ସେଇ ନଖରାମି
ସେଇ ଛାଇ ଖେଳ
ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *