ମାଆର ପଣତକାନି – ରାକେଶ ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରାକେଶ ସାହୁ
ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ମାଆ ତୋର ସେଇ ପଣତକାନି

ଖରା ବରଷାର ନଥାଏ ଗ୍ଲାନି

ସ୍ନେହ ମମତାର ଭରା ସେ ସ୍ଥାନ
ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନ

ଯଦି ହେଉଥାଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ଖୋଜିବା ପିଲାର ସାରିଯାଏ ବେଳ

ମାରିବାକୁ ଯଦି କେହି ଗୋଡାଏ
ସରଣ ପଶିଲେ ଆଉ କେ ଯାଏ

ହାତ ପୋଛିବାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ
ପଣତକାନିଟି ମାଆ ବଢାଏ

ଝାଳ ହୋଇ ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରେ
ପୋଛିଦିଏ ମୁହଁ ସେ ତର ବରେ

ସ୍ନେହର ପରସେ ହୃଦୟରୁ କୁହେ
କଳା ପଡି ଯାଇଛୁରେ ତୁ

ଯେତେବେଳେ ଆସେ କିଛି ବିପଦ
ଘୋଡାଇଦେଲେ ମାଆ ଯାଏ ସବୁ 

Writer’s Details: ରାକେଶ ସାହୁ
Content Category:
Submission Date: May 27, 2019


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ