ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ – ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ
କୁଣ୍ଡିଲୋ, କେରଙ୍ଗ, ଖୋରଧା | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ସମୟ ସାଥୀରେ ଚାଲିଯିବି ଦୂରେ

ଏ ଜୀବନ ହେବ ଶେଷ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ ।

ମିଛ ହସ ପଛେ ଲୁଚିରହିଥିବା
ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ
ତୁ ଗଲା ପରେବି ଏଯାଏଁ ତୁଟିନି
ମଉଳା ମନର ମୋହ ।

ଫୁଲେଇଲୋ ତୋର ପଦିଏ କଥାରେ
ସବୁ ହେଲା ସର୍ବନାଶ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ – – – – –

ଦରପୋଡା ମନ ହଜିଲା ସପନ
ମୋତେ ନିତି ଜାଳୁଥିବ
ସେଇ ଦହନରୁ ମୁକତି ପାଇବି
ଦେହ ଯେବେ ଜଳିଯିବ ।

ମିଠା ହସ ହସି ଆଲୋ ବାରମାସି
ଦେଇଗଲୁ ମୋତେ ବିଷ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ – – – – –

Writer’s Details: ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
Content Category:
Submission Date: May 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *