(ଅ)ମାନନୀୟେସୁ – ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ମାଆ ବେଂଗ ପେଟ ଫାଟିଲା କାହାଣୀ
      ଶୁଣିଥେଲି    ପିଲାଦିନେ
ଆଜିକା  ଦିନରେ  ବେଂଗ ଓ ବେଂଗୁଲୀ
      ଫୁଲୁସୁନ୍ତି   ପ୍ରତିଦିନେ
      ଉଲ୍ଲସିତ   ମନେମନେ
ଆତ୍ମ  ପ୍ରଚାରରେ     ଅନେକେ  ତଲ୍ଲୀନ
      ସତେ କୋଟିକରେ ଜଣେ ।।
ନିଜ  ବିଷୟରେ   ମୋତେ ଯେତେ ଜଣା
       ପଡିଶା  ଜାଣିଚି  ବେଶୀ
ନିଜର   ଡିଂଡିମ       ନିଜେ ମୁଁ   ପିଟୁଚି
        ମନେମନେ   ହୁଏ ଖୁସି
        ପାଳଗଦା   ପରେ ବସି
ଆତମ  ଗରବେ      ଫୁଲୁଚି   ମୋ’ଛାତି
        ସତେ ତାରାମେଳେ ଶଶୀ ।।
ମାନଗୋବିନ୍ଦଟା      ମାନ  କରି  ମଲା
        ଅତି  ଦର୍ପେ ହତ  ଲଂକା
କାହାର  ଗରବ        ରହିନି ସଂସାରେ
        ଖରବ  ହୋଇବା   ପକା
        ନ ରଖ  ମନରେ  ଶଂକା
ଚିତରଗୁପତ       ପାଂଜିରେ   ଉପରେ
       ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ହୁଏ ନେଖା ।।
ଅନ୍ଯକୁ  ଆଦର        କରିବାଟା  ଶିଖ
        ‘ଅହମ୍’  ‘ମୁଁ’ ଭାବ  ଛାଡ
 ଶିଖିନାହଁ  ଯଦି       ଇତିହାସ ଖୋଲ
       ବେଦ  ପୁରାଣ  ବି ପଢ
       ଭାବନି   ନିଜକୁ   ବଡ
ଆଂଜୁଳେ  ପାଣିରେ   କେରାଣ୍ଡି ପରାଏ
       ହୁଅନାରେ ଫଡଫଡ ।।
       ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ
      ସୁନ୍ଦରପୁର ପ୍ରଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ
         

HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ