ତୁମେ ଅମୃତ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ହେ

        ପଦ୍ମ ଡୋଳା ପଦ୍ମ ନେତ୍ର   ।।
ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଜାଇ ଦେଇଛ ରୁଚିରେ 
ସଚରାଚର ତୁମର ପରିଚାର
                 ରଞ୍ଜାଇ ଦେଇଛ ମହୀରେ
ତୋପରି ସାମନ୍ତ ନାହିଁ କାହିଁ ତୁମେ
    ଅମୃତ ଚିର ଶାଶ୍ଵତ
ହେ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ଵକର୍ମା  କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ର ନାଥ ହେ   ।।
ଉଦ୍ଭାସିତ ମହୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ଵୀତ୍ତି ଚିତ୍ର ରେ 
ଚିତ୍ରିତ କରିଲ ବିଶ୍ଵ ଚିନ୍ତାମଣି 
                 ସୁଧାମୟ ମଧୁରତା ରେ
ସେ ମଧୁ ପରଶେ ଆହା କି ସରସେ   
         ମଧୁମୟ କଲ ଜଗତ
ହେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ର ନାଥ ହେ   ।।
ଉଲ୍ଲସିତ ଧରା,ଗଗନ,ପବନ ଚଞ୍ଚଳେ
ଚଳମାନ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧୁ,ବନ,
        କିଟ,ପତଙ୍ଗାଦି ସକଳେ
ଦେହଧରି ଭ୍ରମେ ତୁମରି ଉତ୍ସରେ
    ହୋଇ ପରା ଉତ୍ସାହିତ
ହେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ର ନାଥ ହେ  ।। 
ମହାବାହୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଦେଇଛ ସଂସାରେ
ସେହି  ମହାବାହୁ ଉହାଡେ ଆଶ୍ରୟ
         ଦିଅ ଡାକେ ବସି ଅଦୂରେ
ଆଶ୍ରୟ ଦିଅହେ ଆରତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ
ଶୁଣି ଘେନି ଦୀନ ଆରତ
ହେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ର ନାଥ ହେ  ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *