ଡଙ୍ଗର ନିବାସୀ ନୀଳମାଧବ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା ହେ,  ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା

ଡାକୁଛି ଆରତୀ ପଡ଼ିଛି ବିପଦ
ଡାକ ଶୁଣତ ମଣିମା ହେ , ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା ହେ    ।।
ଡରଲାଗେ ଦେଖି ଦୁନିଆଁ ନୀତି
           ଡରିଯାଉଛ କି ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ,
ଡେରିଥାଅ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ଡାକକୁ
           ମୋ ଡାକ କି ଶୁଭେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ,
ଡାକି ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଥକିତ ଗଲିଣି
ନଶୁଣୁଛ କିଆଁ ଜମା ହେ , ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା ହେ  ।।
ଡୁବି ଡୁବି ଯାଏ ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ
    ଡୋରିବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ,
ଡେରିକଲେ ମୋର ନରକେ ବାସ
             ଡେରି କରନାହିଁ ହେ ପୀତବାସ ,
ଡାକ ଦିଏ ଯମ ସରୁଛି ଆୟୁ
କୃପାନେତ୍ରେ ବାରେ ଅନା ହେ , ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା ହେ  ।।
ଡଙ୍ଗର ନିବାସୀ ନୀଳମାଧବ
      ଡାକଇ ଅରତେ ଶୁଣ ମୋ ଧବ ,
ଡାକେ ହେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ଅଦୂରୁ
      ମୋ ଡାକରେ ପ୍ରଭୁ ନହୁଅ ଗରୁ ,
ସେପାଇଁ ସଂସାରେ ଉଡାଉଛ ପରା
ପତିତପାବନ ବାନା ହେ , ଡକା ବାଜୁଛି ମହିଁମା ହେ  ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *