ପ୍ରେମ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ପ୍ରେମମୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ
ନ ରହନ୍ତା ବଡ଼ସାନ
ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦ ଭାବ ଦୁର ହୋଇ
ହୁଅନ୍ତା ମାନବ ଧର୍ମ ||

ପ୍ରେମମୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ
ନ ହୁଅନ୍ତା ବ୍ଯଭିଚାର
ସ୍ବାଧିନ ଭାବରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ନାରୀ
ନ ଥାନ୍ତା କାହାକୁ ଡର ||

ପ୍ରେମମୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ
କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତା ବିନାଶ
ଶାନ୍ତିର ରାଜୁତି ଚଲନ୍ତା ସବୁଠି
ସବୁରୀ ମନ ହରଷ ||

ପ୍ରେମମୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ
ଲୋଭ ନ ରହନ୍ତା ତିଲେ
ଧନୀ ଓ ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ
ନ ରହନ୍ତା ଜଗତରେ ||

ପ୍ରେମମୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ
ନ ରହନ୍ତା ଆଉ ମୋହ
ସବୁରି ଅନ୍ତର ହୁଅନ୍ତା ପବିତ୍ର
ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତା କୋହ ||

ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରମନେତ୍ରେ
ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କ ନନ୍ଦନ
ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ବୁଦ୍ଧ ନାମେ ହେଲେ ଖ୍ଯାତ
ସ୍ମରଣୀୟ ଭଗବାନ ||

ପ୍ରେମ ହିଁ ସାଶ୍ବତ ପ୍ରେମ ହିଁ ମହତ
ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ଯ
ପ୍ରେମମୟ କଲେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ
ନିର୍ବାଣ ହେବ ପ୍ରାପତ ||
ଶ୍ଯାମ ସୁନ୍ଦର କୁମ୍ଭାର

3 Replies to “ପ୍ରେମ”

  1. ପ୍ରଥମ ପଦର ୩ୟ ଧାଡ଼ିରେ ଭେଦ ହେବା ସ୍ଥଲେ ଭଦ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହୋଇ ପାରିବକି??

    1. ପ୍ରେମ କେବଲ ଦୁଇଟି ମନ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଶରୀରର ମିଲନ ନୁହେଁ , ନିସ୍ବାର୍ଥ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଦୁଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହୋଇ ସହଯୋଗ କରିବାହିଁ ପ୍ରକ୍ରୁତ ପ୍ରେମ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *