ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ
ଆନନ୍ଦପୁର, କେଉଁଝର, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଧୀରେ ଧୀରେ..
ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି
ଧୀରେ ଧୀରେ…
ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ମତେ
ଧୀରେ ଧୀରେ..
ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବି
ଧୀରେ ଧୀରେ…
ତୁମେ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବ।।
ଆମେ ଦୁହେଁ କାଟିଥିବା ସେ
ମନ୍ଦିର ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ
ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡାକ ବି
ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ
ଆଉ ସେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ
ସ୍ମୃତି ସବୁ ଚାପି ହୋଇରହିଯିବ
ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛାତିରେ,
ଯାହା ଭୁଲିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ
ଆଉ ଲେଖି ହୋଇ ଯିବ
ରକ୍ତ ର ସ୍ୟାହିରେ ହୃଦୟ କାନ୍ଥରେ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇ ପାରିଲିନି
ଏହି କଥା ମନ ଭିତରେ
କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯିବ
ଏକ ଅବଶୋଷ ହୋଇ।।
ଯାହା ସାରା ଜୀବନ
ଆଘାତ ଦେଇ ମାରିବ।।

ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ
ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ