ବାଡୁଅ ମୁଁ ରହିଗଲି – ବଳରାମ ତରାଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବଳରାମ ତରାଇ
ଗଇନାଡ, ହାଟବରଡି, କୁହୁଡି, ଖୋରଧା | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ବାଇଶି ପୁରିକି         ତେଇଶି ଚାଲିଲା
        ସରିଲା ମୋ ପାଠପଢା,
ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି         କରିବାକୁ ବାହା
    କନ୍ୟା ଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲୋଡା ॥୧॥
ଝିଅ ଖୋଜି ବାପା      ଥକି ପଡିଲେଣି
        ବୋଉ ର ତ ଖାଲି ଚିନ୍ତା,
ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି             ଭଲ ଝିଅଟିଏ
        ବୋଉ କରେ ଧନ ଚିନ୍ତା ॥୨॥
ଭାଇ ଇଚ୍ଛାକରେ          ଚାକିରିଆ ଝିଅ
         ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖ,
ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା             ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି
         ମୋ ପାଇଁ ସଜାଡି ରଖ ॥୩॥
ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି        ଜାତି କୁଳ ଦେଖି
          ଜୋତିଷ ମେଳକ କର,
ଜେଜେ ମାଆ କହେ   କାଣୀ କି କୁକୁରୀ
         ଆଗେ ଗୁଣ ଦେଖ ତାର ॥୪॥
ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି            ସାତଜନ୍ମ ପାଇଁ
          ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଧର,
ଖୁଡୀ କହୁଥାଏ     ମୋ ପରି ବୋହୁଟେ
     ବେଗେ ଖୋଜି ଖୋଜି କର ॥୫॥
ମାମୁ କହୁଥାନ୍ତି         ବନ୍ଧୁ ଯେ ବାନ୍ଧିବା
         ଜାତକ ଗଣନା ଦେଖି
ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା            ଘରକୁ ଘରଣୀ
        ଆଣିବା ଆମେ ପରକ୍ଷି ॥୬॥
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର      ବୟସ ସରିଲା
          ବାଡୁଅ ମୁଁ ରହି ଗଲି
କିଏ କହୁଥାଏ     ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ମୋର
        ଜାତକ ଆଦରି ନେଲି ॥୭॥
 
ବଳରାମ ତରାଇ
ଗଇନାଡ, ଖୋରଧା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *