ଆଶୀଷ ଦିଅ ବରଷି – କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଦୟାମୟ ବଡ଼ ଠାକୁର ନିତି କରେ ଜୁହାର, 

ମାଗୁଛି ଆଶୀଷ ତୁମକୁ ବାରେ କରୁଣା କର l
ସାନ ପିଲା ମୁହିଁ ପାରୁନି ବୁଝି ସଂସାର କଥା,
କହିଦିଅ ଆଜି ମୋ କାନେ ତୁମେ ଶୁଭ ବାରତା l
ମାଗୁନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅବା ସରଗ ସୁଖ,
ତୁମ ପଦେ ଦିଅ ଶରଣ ଦୂର କର ମୋ ଦୁଃଖ l
ତୁମେ ପରା ଦୟା ସାଗର ବାରେ ସୁଦୟା କର,
ଦେବ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁକି ବଳୁ ଅନ୍ତର ମୋର l
ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖରେ ନୟନୁ ଝରୁ ଲୋତକ ମୋର,
ତାଙ୍କ ସେବା ମୁହିଁ କରିବି ତିଳେ ନଭାବି ପର l
ମିଥ୍ୟାକୁ ମଣିବି ପାପ ମୁଁ ସଦା ସତ୍ୟ କହିବି,
କଟୁକଥା କେବେ ନକହି ଜନ ମନ ତୋଷିବି l
କପଟୀ ଲୋକର ପାଖକୁ କେବେ ନଯିବି ମୁହିଁ,
ସଙ୍ଗତ କରିବି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବେଟି ଯହିଁ l
ନିରିମଳ କର ହୃଦୟ ଦିଅ ଆଶୀଷ ବାରି,
ଯଶ ଧନ ଲଭି ଜଗତେ ସୁଖ ଦେବି ମୁଁ ଭରି l

Writer’s Details: କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ,
କେରଳା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ
Content Category:
Submission Date: May 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *