ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ଭାବନା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ କାମନା l
ମନେ ଭରିଦେଉ ନୂଆ ସଂଭାବନା ll
ଏତିକି ମିନତୀ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର l
ତୁମ ପାଇଁ ସଦା ଜାଳିବି ଜାଗର ll
ତୁମେ ଆଶା ମୋର ନିତି ସପନରେ l
ଦେଖୁଥିବି ସଦା ଛବି ମୁଁ ତୁମର ll
ସଦା ଖୁସି ଥାଅ ଏତିକି ମିନତୀ l
ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ କେବେ ବି ଯେମିତି ll
ମନ ମୋର ଥାଉ ତୁମରି ପାଖରେ l
ହଜାଇ ଦେବନି କେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ll
ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଲି ମୁଁ ସାଥି l
ମନକୁ ମୋହର ରଖିବା ସାଇତି ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *