ମୁଁ ଭକ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପୂଜ୍ୟ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା
ଅନୁଗୋଳ, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

****ମୁଁ ଭକ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପୂଜ୍ୟ **
***********************
ନିଶୀଥ ରଜନୀ ନିଶିଗନ୍ଧା ତୁମେ
ମୁଁ ରାତ୍ରୀ ତୁମେ ମୋ ନିଦ୍ରା !
ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହର ଅବାସ୍ତବ ସତ୍ୟେ
ତୁମେ ମୋ ସ୍ଵପ୍ନ ମୁଁ ତନ୍ଦ୍ରା l୧l

ସମ୍ପର୍କ ସୌଧର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣେ
ତୁମେ ମୋ’ ଦୀପ ମୁଁ ଶିଖା.!
ଆତ୍ମୀୟତା ଆଉ ନିବିଡତା ପଣେ
ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ରେଖl l୨l

ନିଶି ଶଶୀ ସ୍ନେହ ସରାଗ ବେଳାରେ
ତୁମେ ମୋ’ ଜହ୍ନ ମୁଁ ଜୋସ୍ନା.!
ବସନ୍ତର ମୃଦୁ ଫଗୁଣ ଫଳକେ
ତୁମେ ମୋ’ ଫୁଲ ମୁଁ ବାସ୍ନା l୩l

ରୁତୁ ଚଇତାଳି ମିଳନ ପର୍ବରେ
ତୁମେ ଶ୍ରlବଣ ମୁଁ ବର୍ଷl.!
ସ୍ନିଗ୍ଧ ସାବଲୀଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ
ତୁମେ ଭାବନା ମୁଁ ଆଶା l୪l

ନଭ ପ୍ରକୃତିର ଅଲିଭା ସମ୍ପର୍କେ
ତୁମେ ଶୀତ ମୁଁ କାକର.!
ବଉଳ ବlସର ମିଠା ମହକରେ
ତୁମେ ବସନ୍ତ ମୁଁ ମହୁର l୫l

କୋଇଲି କୁହୁର ରାଗ ରାଗିଣିରେ
ତୁମେ କବି ମୁଁ କବିତା !
ମୋ’ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାର କାବ୍ୟିକ ଭାବର
ତୁମେ ବିଷୟ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା l୬l

ଦେବାଳୟ ଦେବାଦେବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ
ତୁମେ ସ୍ତୋନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପାହାଚ.!
ମୋ’ ହୃଦୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ
ମୁଁ ଭକ୍ତି ତୁମେ ମୋ’ ପୂଜ୍ୟ l୭l
କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା, ଅନୁଗୋଳ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ