ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଏଁ – ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଗଲେ ଦଗା ଦିଆ ମଥୁରା ଭୁବନ 

ଫେରିବାକୁ କଥା ଦେଇ
ଭରସାରେ ଅଛି ବିରହିଣୀ ରାଇ
କାହ୍ନୁର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ୲୲

ଆଖି ଲୁହ ତା’ର ଶୁଖୁ ନାହିଁ ଆଜି
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ନାହିଁ ଅନ୍ତ
କିଏ ସେ ବୁଝିବ ତା’ ଅନ୍ତର କୋହ
ବିରହ ବେଦନା ତିକ୍ତ ୲୲

ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ତା’ ସାଥେ ଖେଳିଛି ବିହି
କାହ୍ନାର ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ପାରୁନି ତ ଜମା ସହି ୲୲

ମିଳନର ପ୍ରତି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ରାଇ ମନ ଝୁରି ହୁଏ
ମନ ସିନା ଝୁରେ ଭିତରେ ଭିତରେ
ବିରହ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଏଁ ୲୲

ମିଳନର ସ୍ଵାଦ ସଦା ମଧୁମୟ
ବିରହ ତା’ ଠୁଁ ମଧୁର
ରାଇ ଠାରୁ କିଏ ବୁଝିଛି ଅଧିକ
ପ୍ରେମ ତ ଚିର ଅମର ୲୲

ପାଖେ ଥାଉ ଅବା ଥାଉ ସାଥୀ ଦୂରେ
ମନ ସଦା ଝୁରି ହୁଏ
ପ୍ରେମରେ ଦୂରତା ହାର୍ ମାନେ ସଦା
ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଏଁ ୲୲

Writer’s Details: ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ , ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ,
ଜୟପୁର , କୋରାପୁଟ
Content Category:
Submission Date: Apr 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *