ଶିଶୁଗଳ୍ପ – ସମରା ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଲା – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଁଟିଏ |ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ |ସେହି ଗାଁରେ କୋଡିଏଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ, ଫୁଲ ,କୋଳି,ଆମ୍ବ,ମହୁ, ମହୁଲ ,ଟୋଲ ,ଝୁଣା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି |ସେସବୁ ହାଟରେ ବିକି ଚଳନ୍ତି ସମରା ସେହି ଗାଁର ପିଲା | ସେ ନୁଆସାହି ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି | ମକରା,ହରିଆ,ରାଜୁ ଓ ମାନି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାନ୍ତି |ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଛୋଟ ନଈଟିଏ ପାରି ହେବାକୁ ପଡେ | ପୁଣି ଘଂଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ନୁଆସାହିରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି | ନଈରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାନ୍ତି ନାହିଁ |ପୁନେଇ ପରବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି | ସମରା ଦିନେ ଏକା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ |ଗାଁରୁ ସେଦିନ ଆଉ କେହି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି | ସମରାର ମନ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁନଥାଏ | ପ୍ରାଥନା ସରିଲା |ସମରା ତା ବ୍ୟାଗକୁ ଝରକା ପଟେ ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦେଲା |କେହି ପିଲା ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ |ସାର ଶ୍ରେଣୀରେ ନଥିଲେ |ଚୁପ କରି ଲୁଚିକି ସ୍କୁଲ ପଛ ପଟକୁ ଆସିଲା | ଆଉ ବସ୍ତାନି ଧରି ଦୌଡିଲା | ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଦେଖା ହେଲା |ସମରା ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଲା |
-ତୁମେ କଣ ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲ |ତୁମର କଣ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇ ଗଲାକି ?-ମିଟୁ ପଚାରିଲା |
-ମୋର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ |ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଆସିଲି -ସମରା କହିଲା |
ସମରା କଥା ଶୁଣି ମିଟୁ କହିଲା-ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ଆସିବା ଭଲ ନୁହେଁ |ତୁମେବି ସବୁଦିନ ଠିକରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନ |ସ୍କୁଲରେ ସିନା ରହିଲେ ନୂଆ ପାଠ ସବୁ ଶିଖି ପାରିବ | ଗଛ ଡାଳରେ ମଇନା ବସିଥିଲା ସେ ବି ସମରା ଉପରେ ରାଗିଲା |ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛ |କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁନ |ସ୍କୁଲରେ ସିନା ରହିଲେ ବହି ପଢି ପାରିବ, ଲେଖି ପାରିବ ଆଉ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ ବୋଲି ମଇନା କହିଲା । ପରୀ ମୟୂରଟା ସେଠି ବୁଲୁଥିଲା |ମିଟୁ ଓ ମଇନା କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ସମରା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲା |ପାଠ ନପଢିଲେ ମଣିଷ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ | ମଣିଷ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ |କିନ୍ତୁ ପାଠ ସବୁ ବେଳେ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ |ସମରା ଆଜି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ମନ ଦେଇ ପଢୁନ କାଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ଚାହିଁଲେବି ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ |ତୁମର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ଠାରୁ ଆଗେଇ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ ଦିନ ରହିଥିବା ବୋଲି ପରୀ ମୟୂର କହିଲା | ସମରା ଜିଜୁ କୁକୁଡ଼ା,ନେନି ଠେକୁଆ ,ମିନି କୋଇଲି ସମସ୍ତକୁ ଡାକିଲା |କେହି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ |ମିଟୁ ,ମଇନା ,ପରୀ ମୟୂର,ଜିଜୁ କୁକୁଡ଼ା ,ନେନି ଠେକୁଆ ସମସ୍ତେ ସମରାର ସାଙ୍ଗ |କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମରା ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ |
କିଛି ଦୂରରେ ପାପୁଲ ହାତୀ ଯାଉଥିଲା |ମଇନା ,ପାପୁଲ ହାତୀକୁ ଡାକିଲା |ସମରାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ଆସିବାକୁ କହିଲା | ପାପୁଲ ହାତୀ ସମରା ଉପରେ ବି ରାଗିଲା |ସ୍କୁଲ ଅଧାରୁ ଛାଡିବା କେବେବି ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା | ସମରା ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ରାଗିଲେଣି |କେହି ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ ନାହାନ୍ତି |ସ୍କୁଲ ଫେରି ଯିବାଟା ଠିକ ହେବ | ପାପୁଲ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବଢ଼ାଇଲା |ସମରା ପାପୁଲ ପିଠି ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା |ପାପୁଲ ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଗୀତ ଗାଇ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଚାଲିଲା |ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପାପୁଲ ହାତୀ ଅଟକିଲା |ଆଉ ସମରା ପାପୁଲକୁ ଗେଲ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା |ଆଉ କେବେବି ସମରା ସ୍କୁଲ ଅଧାରୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲା |

ନବଜୀବନ ସମାଜ.
ସଫା,କଟକ-୭୫୪୦୨୨
ଚଳମାନ-୯୭୭୭୭୬୬୩୪୬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *