ଏଇ ନୂଆ ସୂରୁଜର ଛବି – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ସୂରୁଜ ର ଛବି
ପୂଣ୍ୟ ସକାଳ ରେ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ
ପରାଚି ଗଗନେ ଉଦୟ ହୋଇଛି ଆଜି    ।।
ମୋ କଅଁଳ କିରଣ କରି ବିକିରଣ
ସୈାର୍ଯ୍ୟ,ବିର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେବି , ମୁଁ ନୂଆ ସୂରୁଜ ର ଛବି
ଶୁଭ ସଉରଭ ବାସ ଛୁଟୁଥିବ
ଧରଣୀ ରାଣୀ କୁ  , ନୂଆ ରୂପେ ସଜାଇବି
ମୁଁ ନୂଆ ସୂରୁଜ ର ଛବି    ।।
ଭାଙ୍ଗିବି ଅନ୍ଧାର ବିହଙ୍ଗମ ରୋଳେ
ମଧୁ ମଧୂପ ଗୁଞ୍ଜନ
ଆହାକି ଭଙ୍ଗୀରେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ରେ
ମୋହି ବି ସବୁରି ମନ ,,
ମୋ କିରଣ ରାଶି ପାଇଁ ବସୁମତୀ
ରୂପ ପ୍ରକାଶିବ , ଯଥା ଏକ ନୂଆ ଉର୍ବୀ
ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ସୂରୁଜ ର ଛବି  ।।
ପ୍ରଭାତ ଶିକର ନବ ଦୂର୍ବାଦଳ
ଶୀରେ ହୀରାର ଭ୍ରମ
ମୋ କର ପରସେ ସରଜେ ସରସେ
କରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ,,
ମାନବ ଜାତିର ଶୁଭ ମନାସି ମୁଁ
ଅଶାନ୍ତ ଦୂରେଇ , ଶାନ୍ତି ର ବାରତା ଦେବି
ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ସୂରୁଜ ର ଛବି  ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *