ମଣିଷ ଖୋଜାରେ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ
ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ
ଦିନେ ମାଙ୍କଡ ଭିତରେ
ମିଳିଲା ସେ ଅନାହଚ
ମୁର୍ଦାର ମା କତିରୁ
ବାଳୁତ ଟାକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ
ସ୍ତନରୁ ଝରାଇ ଦେଲା ମମତା
ଜୁନି ମଥାଟା ଉପରେ
ଦୁଶିଲା ମତେ
ମଣିଷର ହାତ ॥

ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ
ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ
ଆଲେକ୍ସା ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ପଡିଲି
ମଳିଲା ସେ ଜୀବନ୍ତ
ଝୁଲଣାରେ ଶୋଇଶୋଇ୍
ଜୁଳୁଜୁଳୁ ଦେଖୁଥିଲାମିଲି
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଅହି
ବିଷ ତାର ଦେହେ ବହି
ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ
ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତିର ବାସ୍ନା
ତା ଛାତି ଭିତରେ
ଦୁଶିଲା ମତେ
ମଣିଷର ହ୍ରୁଦୟ ॥

ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ
ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ
ହଠାତ୍ ସେ ଠିଆ ହେଲା ଆସି
ବଉଳାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ
ତା ଲେଉଟାଣି କଥାରେ
ଦୁଶିଲା ମତେ
ମଣିଷର ବିବେକ୍ ॥

ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ
ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ
ତରୁ ଶାଖାରେ
ଵିରାଜିତ ସେ
ରୁଖ୍ୟରାଜ ଅନ୍ତରରେ
ଚିତ୍ରକର ଶତ ପ୍ରଲୋଭନରେ
ଜୟପାଳ ପ୍ରତି
ଶରଣବତ୍ସଳ
ତା ମନ ଭିତରେ
ମିଳିଲା ମତେ
ମଣିଷର ମନଟିଏ ॥

ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ
ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ
ତାକୁ ପହଁରି ଆସିବାର ଦେଖିଲି
ଦୂର ବିଦେଶରୁ
କେବେ ତାର ଜୀବନ ରଖ୍ୟକ
ଯାଯୋର ପାକୁଆ ଗାଲକୁ
କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଚୁମି ଡିମ୍ଡିମ
ଫେରିଗଲା ଛଅହଜାରମାଇଲ
ତା ଭିତରେ
ଛୁଇଁଲା ମତେ
ଢାଳିଦେଇଥିବା
ଆତ୍ମାଟାଏ ॥

ଅଥଚ
ମଣିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି
ମଣିଷଟିଏ
ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ ନିରାଶ୍
ମିଳନ୍ତାକି
ହେଉ ପଛେ ଲମ୍ବା ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ
ଜାବୁଡି ଧରି କହିପକାନ୍ତି
ତତେଇ ତ ଖୋଜୁଥିଲି
ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଉଷେଇଁ ଉଷେଇଁ
ଵା ଭଲହେଲା
ଭେଟ ହେଇଗଲା
ଏଇଜୀବଦଶାରେ ॥

ଅଧ୍ୟାପିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର
ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
ଦୂରଭାଷ: ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *