ଦିଗବଳୟ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

???? *ଦିଗବଳୟ*????
*****************
ଖୋଲାପଡ଼ିଆରେ ଯେବେବି କରୁଥିଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ,
ଲାଗୁଥିଲା….
ଆକାଶଟା ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରୀତି ଚୁମ୍ବନ,
ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧନରେ
ହେଉଥିଲା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ମହାମିଳନ,
ନ ଥିଲା ଛନ୍ଦ କପଟର ବିନ୍ଦୁଏ ଅଭିପ୍ରାୟ….,
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବେଳାଭୂମି ପାଶେ ସୃଷ୍ଟି ବହୁଥିଲା ଆକସ୍ମିକ ମନ୍ଦ ମଳୟ ,
ଶୁଭୁଥିଲା ଧନ୍ୟ ତୁମେ
ଧନ୍ୟ ହେ ଦିଗବଳୟ ।

ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ
ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେବେବି ବଢାଉଥିଲି ହାତ,
ଫି କିନା ହସିଦେଇ ଯାଉଥିଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ…
କହି କହି ଆସ ମୋତେ ଛୁଅଁ ହେ ମିତ,
ଛୁଇଁବାତ ହୋଇଗଲା ସାତ ସପନ,
ମନରେ ଜାତ ହେଉଥିଲା କୌତୁହଳର ମୃଦ୍ୟୁ କମ୍ପନ,
କହୁଥିଲି ହେ ଯାଦୁକର…
ହୃଦୟରେ ମରୀଚିକାର ବସାବାନ୍ଧି
କାହିଁ କର ମିଥ୍ୟା ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ସଜସତ୍କାର,
ତୁମେ ପରା ପ୍ରୀତିର ଦେବାଳୟ,
ଆଭାସି ଆଶ୍ୱାସନାର ସିଞ୍ଚନରେ
ସୃଷ୍ଟି କରନା ଆଶାର ଦିଗବଳୟ ।

ଛଳନାର ବାଲିଘର ତୋଳି
ଯଦି ବି ବଢ଼ାଉଛ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଂଚନାର ହାତ,
ଦିନ ଆସିବ..
କୋକିଳ ବି ଭୁଲିଯିବ ଗାଇବାକୁ
ବସନ୍ତର ମଧୁଗୀତ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସତ୍ୟର ସାରଥୀମାନେ
ସାଜିବେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚକ,
ପ୍ରତ୍ୟହ ପାହାନ୍ତାରେ ଉଷା ମାଆଟା
ଆଖିରୁ ଝରାଇବ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଲୋତକ,
ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ଚମକିବ ଦେବାଳୟ,
ହେଲେ ପ୍ରଣୟ ଶୁନ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ମନଟା କହିବ…
ଛି ଛି ରେ ଧୀର ପ୍ରତାରକ ଦିଗ ବଳୟ।

???? *ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଜମ୍ଭରା,କେନ୍ଦୁଝର*????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *