ଚୁଡି – ଦିପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଚୁଡିକୁ ପିନ୍ଧିବା ନିୟମ

କିଏ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି
ନାରୀ ପାଈଁ ଲାଗୁ କରିଛି
ଡରାଈ ଥରାଇ ରଖିଛି ॥

ଚୁଡିର ମହତ୍ତ୍ବ ଅଲଗା
ଗରୀବ ଯିଏ ହୋଇଛି
ଧନୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅଟଇ
କେଉଁ ବିଧାତା ଯେ ରଚିଛି ॥

ଚୁଡି ପାଇଁ କିଏ ବଂଚୁଛି
ଚୁଡି ପାଈଁ କିଏ ମରୁଛି
ଚୁଡି ନେଇ ଚିତ୍ର କରୁଛି
ସୁନ୍ଦର ଜନମ ପାଇଛି ॥

ସୁନା ରୁପା ଅବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଫରକ ନିଶ୍ଚେ ରହୁଛି
ଚୁଡିକୁ ଯେ ଜନ୍ମ କରିଛି
ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ କରୁଛି ॥

Writer’s Details: Diptilekha mishra, Goilundi, Berhampur
Content Category:
Submission Date: Apr 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *