ନିଦାଘ – କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଧନ୍ୟ ଏହି ସ୍ରୁଷ୍ଟି.             ଧନ୍ୟ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା
                ବିଚିତ୍ର ପାଳନର ନିତି
       ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କୁ.             ସୁଖ ଅବା ଦୁଃଖ
                 ବିତରଣ କରେ ପ୍ରକୃତି
                      ଯାହା ଘଟୁଛି
               ଅବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଚି
      ପ୍ରକୃତି ବଳରେ                ଶୁଷ୍କ ମରୁ ଦେହେ
                ଫୁଲ ଫଳେ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି…… I
     ନିଦାଘ ଆଗମେ.               ରବି ଙ୍କର କର.     
                 ବେଳୁ ବେଳ ବଢି ଉତ୍ତାପ
       ଅ ସନ୍ତୁଳନରେ.               ପ୍ରାକୃତିକ ଚିଜ
                 ଶ୍ରୀ ହୀନ ଦିଶନ୍ତି ପାଦପ
                      ଜାଳେ ଧରଣୀ
               ପ୍ରାଣୀ ଏ କରନ୍ତି ଭାଳେଣି
      ଅନଳ ଜ୍ୱାଳାରେ.               ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ
               କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଦେଖ ଧରଣୀ……… 2
       ଆହେ ଛାୟା ପତି.            ଦେଲ କି ବିପତ୍ତି
               ଶୁଷ୍କ ହେଲା ତନୁ ବରଣ
       ଶୁଷ୍କ ତରୁଲତା.                ଉଦକ ବିହୁନେ
                ଆପେ ଦିଶିଲେଣି ଶ୍ରୀହୀନ
                      ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ
               ସଭିଏଁ ହେବେ ସନ୍ତୁଳିତ
      ଜୀବନ ବିହୁନେ.                ଜୀବ କି ସମ୍ଭବ
             କି ହେବ ସ୍ରୁଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତ………. 3
      ଧରଣୀ ବଚନ.                ଶୁଣି ଅଂଶୁମାନ
             କହନ୍ତି ଶୁଣ ଆଗୋ ଧାତ୍ରୀ
     ମୋର କିବା ଦୋଷ.           ହୁଏ ମୁଁ ବିବଶ
               ଆସମତା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି
                       ମୂଢ ମାନବ
               ନ ଜାଣି ପାରଇ କାରଣ
     ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ.                ପ୍ରକୃତି ସଂହାରି
               ମୃତ୍ୟୁ କୁ କରୁଛି ବରଣ………. 4
     ପାଦପ ବିହୁନେ.              ଜୀବ ଅମ୍ଳ ହୀନ
                ବଢ଼ାଏ ନାନା ଜାତି ରୋଗ
      ଜଳ କଣା ଶୂନ୍ୟ.            ଦୂଷିତ ପବନ
               ଅଦିନ ବରଷା ର ଭୋଗ
                      ଝଡ ତୋଫାନ
                 ରୁତୁ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
    ସୁରକ୍ଷା ଚାଦର.                ଭେଦି ସିର କର
              ସଂଵାରେ ପ୍ରାଣୀ ଙ୍କ ଜୀବନ…….. 5
   ଅଜ୍ଞାନ ମନିଷ.                 ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ
              ପ୍ରକୃତି ର କ୍ରିୟା କଳାପ
   ପଞ୍ଚ ମଜଭୁତ                     ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି
              ଧାରାରୁ କାଟନ୍ତି ପାଦପ
                   ଭୋଗୀ ସନ୍ତାପ
               ପ୍ରଦୂଷିତ କରି ଜୀବନ
   ଭାଗ୍ୟ ଭାଗବାନ.             ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସଦା
              ଆତୁର କରନ୍ତି ରୋଦନ.  ……. 6

Writer’s Details: କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ
ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ, ମୋ 9861889305
Content Category:
Submission Date: Apr 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *