ତଥାପି ଗ୍ରୀଷମ ଗ୍ରୀଷମେ ସୁନ୍ଦର – ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ତପନ ତାପରେ ତପତ ଏ ଧରା 

ଉତପ୍ତ ସମୀର ତପ୍ତ ବାରିଧାରା,
ନୀଳ ଗଗନର ହତାଶ ଚାହାଁଣୀ
ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରାଣୀ,
ଅସରା ଶ୍ରାବଣ ଆଶା ବହୁଦୂର
ତଥାପି ଗ୍ରୀଷମ -ଗ୍ରୀଷମେ ସୁନ୍ଦର।।

Writer’s Details: ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *