କଥା – ସୁଧାକର ସେଠୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

କଥା ରହିଯାଏ

ଭାବନା ରାଇଜେ
ଦିଏନା ସିଏତ ଧରା

କଥାରେ କଥାରେ
ଭାବ ଦିଆନିଆ
କଥାରେ ଗଢେ ଦୁନିଆ ।

କଥା ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭରିଦିଏ
କଥା ଦିଏ ମନେ କଷ୍ଟ
ସେହି କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିଥିଲେ
ସଫଳତା ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ।

କଥାରେ ଆଦର କଥାରେ ସ୍ନେହ
କଥା ଭରି ଦିଏ ପ୍ରାଣ
କଥାର ମହତ୍ବ ବୁଝେ ଯିଏ
ଅମୃତ ସହ ସମତୁଲ।
❤❤❤
ଜମ୍ବେଶ୍ବରପୁର, ବାଲେଶ୍ବର

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *