ସପନର ପଥେପଥେ – ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ର ତୀବ୍ର ଲାଳସା

ଆଳସ୍ୟ କୁ ଭେଦି ଯେବେ
କଲା ପରାହତ..
ଦୃଢ ମନ ମୋର ବାଛିନେଲା
ଗନ୍ତବ୍ୟ ର ଚଲାପଥ..
କଣ୍ଟକିତ କଚ୍ଚା ସଡକ
ମୋ ଜିଦ୍ ଆଗେ
ହତଶିରୀ ହୋଇ
କରି ମଥାନତ..
ମୋ ଆଗମନେ
ପୁଷ୍ପ ଗୁଛ୍ଛେ କଲା ସୁ-ସ୍ୱାଗତ..

ମୁଁ ଚାଲିଲି…
ଚାଲିଲି…
ପୁଣି ଚାଲୁଥିଲି…
ଭୁଲିଗଲି
ନିଦାଘ ଉତ୍ତାପ..
ନିନାଦ ବାରିଧି…
ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆଉ
ମୋ ପଥ ର ଅସୀମ ପରିଧି…
ବାସ୍ ଚାଲୁଥିଲି…
କଣ୍ଟାଘାତେ ପର କରି
ପଦ ରକ୍ତପାତ…
ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଆଗେ
ଆଲୋକ ମାଣବ୍ୟ ଦୀପ
ଯୌବନେ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳିତ
ମୋ ତାପୀ ହୃଦ କୁ
କଲା ଶମିତ…
ମୁଁ ହସିଲି…
ବିଜୟ ର ମନଖୋଲା ହସଟିଏ..
ପ୍ରାଣ ହେଲା ପୁଲକିତ…
ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ର ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଖି
ଲାଜେ ନଇଁ ପଡି
ମୋ ସାଥିରେ ହସୁଥିଲା
ଅଲାଜୁକି ପଥ…

ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର
ଚକ୍ରଧରପୁର, କେନ୍ଦୁଝର 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *