କଣ କଲୁ ସାଥୀ – ସସ୍ମିତା ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଫୁଲରେ ଶେଯରେ ରଖିବୁ କହି ତୁ 

କଣ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ,
ଭଲ ପାଇବାରେ ଛଳନା କରି ତୁ
ହୃଦୟ ମୋ ଚିରି ଦେଲୁ II
ତୁ କ’ଣ କଲୁ ସାଥି କ’ଣ କଲୁ…
ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲୁ …
ଦେଖି ଥିଲି କେତେ ସୁନେଲି ସପନ
ତୋତେ ପୁଣି ମୁଁ ଯେ ନେଇ,
ସପନ ମୋହର ପାଉଁଶ ହୋଇଲା
ଉଡି ଗଲା ଧୂଆଁ ହୋଇ II
ତୁ କ’ଣ କଲୁ ସାଥି କ’ଣ କଲୁ…
ମଝି ଦରିଆରେ ଭସେଇ ଦେଲୁ …
ମନକୁ ମୋହର ବିକି ଦେଇଥିଲି
ତୋରି ପାଖରେ ମୁହିଁ ,
ସେହି ମନ ସହ ଖେଳ ଖେଳି ଦେଲୁ
ମୋତେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ II
ତୁ କ’ଣ କଲୁ ସାଥି କ’ଣ କଲୁ…
ନିଶ୍ୱାସକୁ ମୋର ଛଡେଇ ନେଲୁ..

ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ନାଶିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *