ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି – ବି. ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଏଇ ମନତଳେ କେତେ କଥା ଅଛି

ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ,
କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ସଅଳ ଫେରିବ
ଏ ଯାଏ ଆସିଲ ନାଇଁ ।
ହେ ମୋର ମନର ମିତ…..
ନବ ବସନ୍ତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର
ପ୍ରସନ୍ନ କରୁନି ଚିତ୍ତ ।
ତରୁଲତା ଡାଳେ ନାନାଜାତି ଫୁଲ
ମୋହି ପାରୁନି ମୋ ମନ ,
ଅମୂଲ୍ୟ ଦରବ ହଜେଇଲା ପରି
ଲାଗୁଅଛି ରାତି ଦିନ ।
ଆନମନା ହୁଏ ଖାଲି…..
କାଳେ ଆସିଗଲ ଭାବି ମୁଁ ଚମକି
ଅଗଣାକୁ ଯାଏ ଚାଲି ।
ଆଉ କାହା ଭାବେ ବନ୍ଧାପଡ଼ି ତୁମେ
ମୋତେ କି ପାସୋରି ଗଲ ,
କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ସେଇ ବାରତା
କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ।
ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି……
ତୁମ ଅଗଣାକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି 
ସରାଗେ ମୋ ହାତ ଧରି ।
ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *