ମୁଁ ନିଜେ – ବଳରାମ ତରାଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବଳରାମ ତରାଇ
ଗଇନାଡ, ହାଟବରଡି, କୁହୁଡି, ଖୋରଧା | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଅଂନ୍ଧରେ ରହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିନି,
ଢାଳୁଛି କେତେ ମୁଁ ଲୁହ ,
ଲୁହର ଜାତନା ଏତେ ସୁଖମୟ
ମନେ ଦିଶେ ତୁମ ମୁଁହ…..
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ,
ନିଦ ଟିକେ ଆସିଯାଏ,
ସ୍ବପ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଅଲୋକଟେ ପାଇଁ ,ଚାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଖଜୁଥାଏ…..
ଚାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସେତ ଲାଜେ ଲୁଚିଗଲା
ଆସିବାକୁ ମୋର ଦେଖି,
ତାରା ଟିଏ ହୋଇ ହଜି ଯାଏ ଆଜି,
ଚାନ୍ଦକୁ ଦୂରରେ ଦେଖି….

Writer’s Details: Balaram Tarai.
Khurdha, Phone: 9937014646
Content Category:
Submission Date: Apr 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *