ମୁଁ ନିଜେ – ବଳରାମ ତରାଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବଳରାମ ତରାଇ
ଗଇନାଡ, ହାଟବରଡି, କୁହୁଡି, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଅଂନ୍ଧରେ ରହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିନି,
ଢାଳୁଛି କେତେ ମୁଁ ଲୁହ ,
ଲୁହର ଜାତନା ଏତେ ସୁଖମୟ
ମନେ ଦିଶେ ତୁମ ମୁଁହ…..
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ,
ନିଦ ଟିକେ ଆସିଯାଏ,
ସ୍ବପ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଅଲୋକଟେ ପାଇଁ ,ଚାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଖଜୁଥାଏ…..
ଚାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସେତ ଲାଜେ ଲୁଚିଗଲା
ଆସିବାକୁ ମୋର ଦେଖି,
ତାରା ଟିଏ ହୋଇ ହଜି ଯାଏ ଆଜି,
ଚାନ୍ଦକୁ ଦୂରରେ ଦେଖି….

Writer’s Details: Balaram Tarai.
Khurdha, Phone: 9937014646
Content Category:
Submission Date: Apr 18, 2019

HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ