ଥରେ ମାଗିଦେଖ – ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ତୁମେ

ମାଗିଦେଖ ମୋତେ କିଞ୍ଚିତେ ଖୁସି 
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଅସୀମ ଅମ୍ବର …
ତୁମେ 
ମାଗିଦେଖ ମୋତେ ସିକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ 
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯେତେ ଅଭିସାର… 
ତୁମେ 
ମାଗିଦେଖ ମୋତେ ଫୁଲ ହାର 
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଫଗୁଣ ସହର… 
ତୁମେ 
ମାଗିଦେଖ ମୋତେ ମଧୂ ପ୍ରିତି 
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନୀଳ ସାଗର …
ତୁମେ 
ମାଗିଦେଖ ମୋତେ ଅଧିକାର 
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର …
ତୁମେ 
ମାଗିଦେଖ ମୋତେ ପରିଚୟ 
ମୁଁ କରି ନବି ତୁମକୁ ସାରା ସଂସାର… 
×-×-×-×-×-×-×-×-×-×’
ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର 
ଚକ୍ରଧରପୁର, କେନ୍ଦୁଝର 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *