ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି  , ଏ ଛାତିରେ କେତେ ତାତି
ଝରିଯାଏ ରୂପା ଝରା ଶୁଭ୍ର କିରଣ
ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ସହୀ ତୋ ବିନା ମନ   ।।
ଚଇତି ର ଚଇତାଳି , ବାସ ଅନିଳେ ସଂଚରି
ଆନମନା କରେ ପ୍ରାଣ , ହୁଏ ଉଚ୍ଛନ୍ନ
ତୁମେ ପ୍ରୀୟା କେତେ ଦୂରେ , ପ୍ରବାସେ ଏ ମନ ଝୁରେ
ଆଖି ପଲକରେ ନାଚେ ମୁଖ ପ୍ରସୁନ
ଅଦୂରୁ ଶୁଭଇ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତି ଗାନ , 
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି…   ।।
କୋହଭରା ଦୁଃଖ ଗୀତି , ଏଇଯେ ନିର୍ଜନ ରାତି
ବିଛେଦ ଭରା ବିରହ ରାଗିଣୀ ତାନ
ବିହ୍ବଳ ହୁଏ ଜୀବନ , ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ମନ
ବିରହ ଗୀତିକା ସଖୀ କରେ ବିସର୍ଣ୍ଣ
ଅଧୀର ହୁଅଇ ମନ,ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ , 
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି…   ।।
ସରସୀ ରେ କୁମୁଦିନୀ  , କୁମୁଦ ବାନ୍ଧବ ଘେନି
ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ଜଳେ ପ୍ରେମେ ମଗନ
ଚନ୍ଦ୍ର, କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରେମ , ଦେଖି ଇର୍ଷା ଜାଗେ ମନ
ଆହା କେତେ ମଧୂମୟ ଶଶି ଚୁମ୍ବନ
ବିହି ମୋ ପାଇଁ ରେ ସହୀ  ହୋଇଛି ବାମ , 
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି…   ।।
ରାତି ଯାଏ ସାଥି ବିତି ,  ବେସୁରା ବଇଁଶୀ ଗୀତି
ଛିଣ୍ଡା ତାର ବୀଣାଯନ୍ତ୍ରେ , କିବା  ଗୁଞ୍ଚନ
ସୁର ରଙ୍ଗ ହୀନ ସମ  ,  ପରଦେଶ ରେ ଜୀବନ
ତଥାପି ରେ ପ୍ରୀୟା ଆମ  , ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ
ଚିର ସାସ୍ଵତ ସତ୍ୟ  ,  ଓ  ଚିରନ୍ତନ
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି…    ।।
ଜୀବନ ର ଚଲାପଥେ , କେତେ ବାଧା ବନ୍ଧ ଆସେ
ବିରହ,ମିଳନ ମିତ , ସୁଖ ସପନ
କେବେ ହଜିଯାଏ କେବେ , ଉଙ୍କି ମାରି ଚାହିଁ ଥାଏ , 
ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷେ ହୁଏ , ମହା ମିଳନ
ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ପରା  , ଏହି ଜୀବନ  
ଚଇତି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି…    ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *