ସ୍ମୃତି ଗଣ୍ଠିଧନ – ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ତୁମ ସହ  ମୋର ବିତିଥିଲା କେତେ
ଅଭୁଲା ଅତୀତ ସ୍ମୃତି,
ଭରିଥିଲା ସୁଖ,ମାନ ଅଭିମାନ
ଭାଳି ଘୁରିଯାଏ ମତି।
ଜୀବନ ଟା ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ଲାଗେ
ତଥାପି ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ,
ଗଣ୍ଠିଧନ କରି ରଖିଛି ସ୍ମୃତି କୁ
ଆଉ କିଛି ମୁଁ ନ ଚାହେଁ।
ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ଵର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *