ଚେଁ କି ଚକୁଳି ପିଠଉ ବରା – ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଚେଁ କି ଚକୁଳି ପିଠଉ ବରା

ମହ ମହ ବାସେ ଖିରି କାକରା
ଅସଲ କଥାଟି ତେଣେ,
କୁନା ଯାଉନାହିଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ
ମନ ତା ରହିଛି ଏଣେ |

ଟକଟକ ପାଟି ଟାକର| ଖାଇ
ଥର ଥର କରି ମାରଇ ହାଇ
ଥପ ଥପ ଲାଳ ଗଡେ ,
କି ପାଠ ପଢିବ କୁନା ସେତେବେଳେ
ପିଠା ଯେବେ ମନେ ପଡେ |

ବୁଝି ନେଲେ ବୋଉ କୁନାର ମନ
ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କରି ଯତନ
ଡଗ ଡଗ ହୋଇ କୁନା,
ଆସନରେ ବସି ଖାଇଲା ଚକୁଳି
କୁନା ପରା ଆମ ସୁନା |

Writer’s Details: ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ,
ମୂଷାବଣି ସରକାରୀ ଉପ୍ରା. ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ
Content Category:
Submission Date: Apr 07, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *