ସଂସାରେ ହେବା ମହାନ – କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଧନ ବଡ ନୁହେଁ ମନ ବଡ଼ ନୁହେଁ 

ମହତ କରମ ଜାଣ,
ମହତ କରମ ସାଧି ଆନ ହିତେ
ସଂସାରେ ହେବା ମହାନll
ଆଜି ଯିଏ ନିଜ କାଲି ସିଏ ପର
ଏଇତ ସଂସାର ରୀତି,
ପରକୁ ଆପଣା କରିଯେ ପାରିଲେ
ଜଗତେ ପାରିବା ଜିତିll
ମଧୁର ବିନୟ ବଚନେ ତୋଷିବା
ଲଘୁଜନ, ଗୁରୁଜନେ,
ପାଇବା ପ୍ରଶଂସା ସାହି ପଡିଶାରେ
ଝୁରିବେ ଆମକୁ ଦିନେll
ଅଳପରେ ସଦା ଲଭିବା ସନ୍ତୋଷ
ଲୋଭ ତେଜୁଥିବା ମନୁ,
ନିରଳସ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଆମେ
କରମେ ଆଳସ୍ୟ ବିନୁll

କୌଶିକ କୁମାର ହୋତା,
ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କେରଳା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *