ସହି ଯାଉଥିବା ନାରୀଟିଏ – ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ସେ…ଇ…
ମେଘବାଦଲ ର ଛାତି ଚିରିଦେଇ
ସାଏଁ କିନା ଗଳି ଯାଉଥିବା ଧୂମକେତୁ ସମ
କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଟିଏ ମୁଁ …
କେତେବେଳେ ଶିଳପୁଆ ସାଜି ପେଶିଯାଅ ତୁମେ ମୋତେ
ଆଉକେବେ
ଦୀପ ହୋଇ ଆପେଆପେ
ଦିକ୍ ଦିକ୍  ଜଳୁଥାଏ ମୁଁ…
ତୁମ ଭୋକିଲା ଚଉରା ରେ
ଲତପତ ସଞ୍ଜବତୀ ହୁଏ
ତମ ନରମ କାମନା ନିଆଁ ଛୁଉଁ ଛୁଉଁ…
ହଁ …
ଚୁପଚାପ୍ ସହିଯାଉଥିବା
ନିରୀହ ନାରୀ ଟିଏ ମୁଁ …

କାଠି -କୁଟା- ତେଲ- ଲୁଣ –
ବଂଶ -ବୁନିଆଦି-ନୀତି-ନୀୟମ -ବନ୍ଧନ-
ପୁଅ- ଝିଅ- ସ୍ୱାମୀ -ଶାଶୁ -ଶ୍ୱଶୁର- ନଣନ୍ଦ- ଦିଅର
ସ…ବୁ …
ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଇସାରା ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ…
ତୁମେ ମାଟି କୁ ଚନ୍ଦନ କହିଲେ ହଁ..
ତୁମେ କଥା କୁ କାହାଣୀ କହିଲେ ହଁ ..
ତୁମେ ପାଣି କୁ ପବନ କହିଲେ ବି ହଁ..
ଏମିତି ବି..
ସ୍ୱପ୍ନ ର ରଙ୍ଗ ତ କେବେଠୁ ବଦଳି ଗଲାଣି..
ଏବେ ଖାଲି
ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ ବୈଶାଖ ର ଖରା ଧୂଧୂ …
ହଁ…
ଚୁପଚାପ୍ ସହିଯାଉଥିବା
ନିରୀହ ନାରୀ ଟିଏ ମୁଁ…

ଓ..ଅଭିଯୋଗ..??
ଅଭିଯୋଗ ତ ନିଜ ପାଖେ..
ଏଠି ପିମ୍ପୁଡି ପାଖେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ
ପ୍ରଜାପତି ଡେଣା ଛିଣ୍ଡେ..
ହସିବା ତ ବାହାନା ମାତ୍ର..ତୁମ ହସ ପାଇଁ..
ନିଜ ପାଖେ ନିଜକୁ ଆବୃତ ରଖିବା ପାଇଁ ..
ଅନାବୃତ ହେଲେ
କାକ କି ସହି ପାରିବ
କୋକୀଳ ର ସୁମଧୁର  କୁହୁ…??
ହେଃ..
ଅଭିସାରିକାର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ
ତୁମେ କଣ ବୁଝିବ..??
ସବୁତ ମୁଁ ..
କେବେ ସୁନା… 
କେବେ ଧନ…
କେବେ ଜୀବନ ତ କେବେ ଦହନ…
କେବେ କେବେ ପୁଣି ସ୍ପନ୍ଦନ …
ତେବେ ତୁମେ କିଏ..??
ତୁମେ କଣ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଇଶ୍ଵର ..??
ନା ମଳୟ ପବନ..??
ଯିଏକି ଖାଲି ବହଳ ଲେପ ଦେଇ ଜାଣେ
ମଧୂରାନ୍ତକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ର ମିଠା ମିଠା ମହୂ ..
ଆଉ ମୁଁ …
ମହୂ ତଳେ ଦେଖୁଥାଏ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ର ଦାବାଗ୍ନି..
ଯିଏ ଅହରହ ଜାଳୁଥାଏ ନିଆଁ ଦାଉଦାଉ…
ହଁ ..
ଚୁପଚାପ୍ ସହିଯାଉଥିବା
ନିରୀହ ନାରୀ ଟିଏ …

×-×-×-×-×-×-×
ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର 
ଚକ୍ରଧରପୁର :କେନ୍ଦୁଝର 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *