ବୋଉକୁ ନେଇ କାଳିଆକୁ ପତ୍ର – ସସ୍ମିତା ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମାନନୀୟ  ଜଗନ୍ନାଥ  ଆହେ ମାନ୍ୟବର ,
ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ହେ କଳା ଠାକୁର II
ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବ ବୋଉକୁ ମୋହର,
ବରଷେ ପୁରିଲା ପ୍ରଭୁ ବୋଉକୁ ନେବାର II
ତୁମ ଆଦେଶରେ ସେ ତ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର,
କେମିତି ରଖିଛ ତାକୁ କୁହ ହେ ଠାକୁର  II
ଚାହା  ଜଳଖିଆ କଥା ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ ,
ଭଲ ଲୁଗା ପଟା ଆଣି ଦେଉଛ କି ନାହିଁ  II
ମନ ବୁଝି ଖାଇ ବାକୁ ମିଳୁଛି ନI ନାହିଁ ,
ସଫା ବିଛଣା ନ ହେଲେ ସିଏ ଶୁଏ ନାହିଁ  II
ଖାଇବା ଶେଷରେ ସିଏ ଖାଏ ନିତି ପାନ ,
ଦେଉଛ କି ନାହିଁ  କୁହ ହେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ  II
ସକାଳ ପIହିଲେ ସିଏ ଶୁଣଇ ଭଜନ ,
ତୁମ ସେବା କରି କରି ଯାଇଛି  ତା ଦିନ II
ଯେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ତୁମ ସବୁ କରୁଥିଲା,
ପିଠା ପଣI କରି ପୁଣି ନିଜେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲI  II
ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆଙ୍କ  ଚର୍ଚ୍ଚା କରଇ ଖୁସିରେ,
ସIହି ପଡିଶIଙ୍କ ସହ ମିଶେ ଆନନ୍ଦରେ II
କେବେ ଯଦି ଫୁରୁସତ ମିଳିବ ତୁମକୁ,
ବୁଲାଇ ନେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିରୀମନ୍ଦିରକୁ II
ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସିଏ ଭାରି ଭଲ ପାଏ,
ଲହଡିର ମାଳା ଦେଖି ଛୁଆ ପରି ହୁଏ II
ଆମ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିବ ବୁଝାଇ
କହିବନି ଜମା ଆମ ମନେ ସୁଖ ନାହିଁ  II
ଜାଣିଲେ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ଆମ କଥା ଭାବି
ଖିଆ ପିଆ କରିବନି କହିବ ଦେଖିବି  II
ଜନମରୁ ଯିବାଯାଏଁ ଦୁଃଖ ସେ କରିଛି,
ସହି ସହି ଚାଲିଗଲା କହିଲାନି କିଛି  II
ଏତିକି ଗୁହାରି କରେ ହେ ଜଗତ ସାଇଁ ,
ଖୁସିରେ ରଖିବ ତାକୁ  ଲୁହ ଦେବ ନାହିଁ  II

(ସସ୍ମିତା ସାହୁ,ନାଶିକ ,ମହାରାଷ୍ଟ୍ର )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *