ମୋ ପ୍ରିୟା – ଟୁକୁନା ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଆସୁଚି ଫଗୁଣ ଖୁସି ମୋ ଛ ଗୁଣ
ମନ ମୋ ଅଧିର ହୁଏ
ପିରତି ଆଶାରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ
ପ୍ରିୟା ମୁହଁ ଝୁରୁଥାଏ । ୧

ଫୁଲର ମହକ ପ୍ରେମର କୁହୁକ
କରେ ମୋତେ ଆନ ମନା
ପ୍ରିୟା ବୁଝେ ନାହିଁ ମନ କଥା ମୋର
ତା ପାଇଁ ନିଦ ଆସେନା । ୨

ତା କଥା ମଧୁର ଚାହାଣି ସୁନ୍ଦର
ଗୋଟିଏ ଚାଉଳେ ଗଢା
ପ୍ରେମ ପରିଭାଷା ବୁଝୁ ନାହିଁ ସିଏ
କହେ ପିରତି ଅଲୋଡା। ୩

ସୋରିଷ ଫୁଲର ଦେହ ରଙ୍ଗ ତାର
ଓଠ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା
ରାଜହଂସ ପରି ଚାଲେ ଢ଼ଳି ଢ଼ଳି
ଗଭା ତା ଫୁଲର ତୋଡା । ୪

ନୂଆଁ ଯଉବନ ଖୁସି ତାର ମନ
ଜାଣିବି ଅଜଣା ହୁଏ
ପାଗଳ ଭଁଅର ପରି ପାଖେ ତାର
ନିଇତି ମୁଁ ଘୁରୁ ଥାଏ । ୫

ଟୁକୁନା ସାହୁ
ସାନ୍ତରା ପଲ୍ଲୀ
ଗଞ୍ଜାମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *