ଆସିଛି ବାହାନା କରି – ବି.ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ତୁମ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ମୁଁ
ଆସିଛି ବାହାନା କରି ,
ମନ ଖାଲି ମୋର ଛଟପଟ ହେଲା
ପାରିଲିନି ଥୟ ଧରି ।
ଯମୁନାରୁ ନୀର ଆଣିବା ଆଳରେ
ଆସିଲି କଳସୀ ନେଇ ,
କେମିତି ଅବା ମୁଁ ରହିଥା’ନ୍ତି ସେଠି
ତୁମ ପାଶେ ମନ ଦେଇ ।
ଆନମନା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ
କେତେଥର ଗଲି ଝୁଣ୍ଟି ,
ସେଥିକୁ ମୁଁ ଜମା ଖାତର ନ କରି
ଆସିଅଛି ପଡ଼ି ଉଠି ।
ଦିଅ ଦିଅ ନାଥ ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନ
ଶୁଣାଅ ମଧୁର ବାଣୀ ,
ତୁମରି ପରଶ ପାଇବାକୁ ପରା
ହୃଦ ହୋଇଲାଣି ହାଣି ।
ଶାନ୍ତ କର ଏହି ତାପିତ ପରାଣ
ଭୋଗୁଅଛି ବହୁ ପୀଡ଼ା ,
ତୁମ ପଦ ତଳେ ସବୁ ସୁଖ ମୋର
ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ।
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *