ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଙ୍ଗର ଛିଟା – କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଯେତେ ରଙ୍ଗ ତୁମେ ବୋଳିଲ ମୋ ଦେହେ 

ସବୁ ରଙ୍ଗ ଗଲା ଛାଡି
ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇ
ମୋ ମନକୁ ନେଲ ଭିଡି
କେତେ ମନା କଲେ ଶୁଣିଲନି କଥା
ଅବିର ରଙ୍ଗ କୁ ଧରି
ତନ୍ନ ମନ ମୋର ରଙ୍ଗୟତ କଲ
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ର ରଙ୍ଗ ବୋଳି
ଆତ୍ମୀୟ ତା ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲ ଯେବେ
ମୋ ମନ ହେଲା ଅସ୍ଥିର
ତୁମ ପ୍ରତିଛବି ମାନସ ପଟରେ
ଉଙ୍କି ମାରେ ବାରମ୍ବାର
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ପରି ହସ ହସ ମୁଖେ
ପ୍ରସାରିତ କଲ ବାହୁ
କିପରି କାଟିବି କାଟି ନ ପାରିଲି
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମହତ୍ ରହୁ
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ର ରଙ୍ଗ ସବୁଠୁଁ ନିଆରା
କେବେ ଛାଡେ କେବେ ଯୋଡ଼େ
ଅଲିଭା ଦାଗ ସେ ଲିଭେ ନାହିଁ ପୁରା
କ୍ଵଚିତ୍ ମଳିନ ପଡେ
ମଳିନ ରଙ୍ଗ କୁ ଘସି ମାଜି ଦେଲେ
ପୁଣି ହୁଏ ଉଜ୍ଜିବିତ
ଏ ରଙ୍ଗ ର ଛିଟା ଯୋଡି ଦେଇଥାଏ
ଆଜୀବନ ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ

କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ଶିକ୍ଷକ
ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ
ମୋ 9861889305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *