ସିଂହାସନି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସିଂହାସନି
ବାସନ୍ତି ଲତା ଜେନା

ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସିଂହାସନି ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାସ କରୁ ଥିଲା l ସେ ଗାଁ ରେ କୃଷି କାମ କରେ l ନିଜର ଘର ପରିବାର ଚଳାଏ l ଗରୀବ ହେଲେ ଵି ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଥାଏ l ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l ଗାଁର ସମସ୍ତ କାମ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସହଯୋଗ କରେ l ଗାଁ
ଲୋକ ମାନେ ଵି ସିଂହାସନିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି l ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲି ଥିଲା l ଦିନେ ସେ ଗାଁରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବାରଣ କଲା l
ଶବ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଵି ମଶାଣୀକୁ ଗଲା l ମଶାଣିରେ ଚିତା ଜଳିବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ
ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା l ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା l ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା l ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି କାହିଁ କି ? ସେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ମରୁଛି କାହିଁ କି ? କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦେଲେ l
କିଏ କହିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ l ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି l
କିଏ କହିଲା ମଣିଷ ମଲେ ସିନା ଆଉ
ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ l କିଏ କହିଲା ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ l ସେ ଅମର l ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଯେପରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ, ସେ ପରି ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ
ବରଣ କଲେ ଆତ୍ମା ଆଉଥରେ ନୂଆ ଦେହ ଧାରଣ କରେ l ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଲା l ଘର ଛାଡି ସେ ସବୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ବସେ l
ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଟିଏ ଯାଇଥିଲା l ଲୋକ ମାନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି l ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସିଂହାସନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି l କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ, ମଧ୍ୟl ହ୍ନ ରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତିନି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ ? ଏହାର ଉତ୍ତର କେହି କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ l ତେଣୁ ସିଂହାସନି ସେ
ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ମାରି ଦିଏ l ଏକଥା ଆଉ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ l ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଗଲା l ତେଣୁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆଉ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନି ସବୁ ଦିନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ଥାଏ l
ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତି ଗଲା l ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ l ସିଂହାସନି ଋଷିକୁ
ସେହି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ l କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସକାଳେ ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ l ମଧ୍ୟl ହ୍ନରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ ? ଋଷି ଜଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଲେ l କହିଲେ, ବାବା !ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ l ଅର୍ଥାତ ଶୈଶବରେ ଶିଶୁଟି
ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ଭାରା ଦେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲେ l ମଧ୍ୟl ହ୍ନ ରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ l ଅର୍ଥାତ ଶିଶୁଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ l ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲେ l ଅର୍ଥାତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ
ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ଆରିଷା ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲେ l ସେ ପ୍ରାଣୀଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ l ଏହା ଶୁଣି ସିଂହାସନି ଖୁସି ହୋଇଗଲା l ଋଷି ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ l
ସିଂହାସନି ଭାବିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି l ତା ମନରେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା l ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଛା କଲାନି l ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କଲା l
===========
ବାସନ୍ତି ଲତା ଜେନା
ଗାନ୍ଧିନଗର, ନବରଙ୍ଗପୁର
ମୋ :8658655979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *