ଶବ୍ଦ ଅପଚୟ – ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ଅଯଥା, ଅନାବଶ୍ୟକ,ଅବାନ୍ତର ଶବ୍ଦ
ଲେଖି କରୁ ନିର୍ବୋଧର ମନ ଅାମେ ବୋଧ ।
ଚୋର, ଖଣ୍ଟ ,ବଦମାସ ଯିଏ ଯାହା ହେଉ,
ତେଲିଆ ଶବଦେ ତାକୁ ଭଲ କହିଥାଉ ।
ମୂରୁଖ ହେଉ କିବା ନିର୍ଲଜ ଅଜ୍ଞାନ,
ପ୍ରଶଂସାରେ ଭରିଦେଉ ଅମାପ ସମ୍ମାନ ।
ସଭାସ୍ଥଳେ ଯଦି କେବେ ଦେଉ ପରିଚୟ,
ଅଭିଧାନ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ କରୁ ବିନିମୟ ।
ଘାତକ,ଅସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ହେଉ ସେ ଅଭଦ୍ର
ଭାଷା ଢଙ୍ଗେ କହୁ ଆମେ କି ଉଦାର ଭଦ୍ର !
କୃପଣ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର
ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଆନନ୍ଦେ କହୁ ଆଃ !
 ବଦାନ୍ୟ, ଉଦାର !
ଅଜ୍ଞ ଯାକୁ ବିଜ୍ଞ କହୁ ନୀଚ୍ଚ କରୁ ଉଚ୍ଚ
ପାଣିରେ ସର ପକାଉ ମାଗଣା ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ।
ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦାର ଭେଦ କରୁନା ପ୍ରକାଶ
ଅପାତ୍ର ରେ ଦାନ ହୁଏ ପ୍ରତିଭା ନିରାଶ ।
ଶବ୍ଦ ଅପଚୟେ ଦୋଷୀ ଜାଣେନା ତା ଦୋଷ,
ନିର୍ଦୋଷ,ବିଦ୍ୱାନ ସଦା ହୁଅଇ ନିରାଶ ।
ମନ୍ଦକୁ ନ କୁହ ମନ୍ଦ ଭଲ ଯେ ନ କୁହ
ଭଲ ପ୍ରତିଭାକୁ କିମ୍ପା କର ନିରୁତ୍ସାହ ?
ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ନ ଦିଅଇ ନ୍ୟାୟ,
ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ।
ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ ଭାଷାର ମାଧ୍ୟମ,
ସେ କରେ ଅଧମ ପୁଣି  ଚିହ୍ନାଏ ଉତ୍ତମ ।
ଶବ୍ଦକୁ ଭାବନା କେବେ ମୋଫତ- ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ,
ଭାଷା, ପାଣ୍ଠି ଭଣ୍ଡାର ଏ ଅମାପ ଅମୂଲ୍ୟ ।
ଭାଷା ଶିଖି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେବେ ଯିବ ଭୁଲି,
ସାହିତ୍ୟ କାନ୍ଦିବ ଡରି ମୌଳିକତା ଭୁଲି ।
ବାକ୍ ସଞ୍ଜମେ ସୁବିଚାରେ କର ବିନିମୟ,
ଭ୍ରମରେ କରନା କେବେ ଶବ୍ଦ ଅପଚୟ ।
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି
ସମ୍ପାଦକ, ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *